Det är bättre att fråga och verka okunnig än att inte fråga och förbli det.